Rugăciunea cea de fiecare seară – Nu te culca fără să o rostești!

Rugăciunea de seară în patru pași

Doamne, îți mulțumesc și te binecuvantez pentru că astăzi… (și fiecare spune ce motive are să-i mulțumească și să-l binecuvânteze pe Dumnezeu pentru ziua respectivă).

Doamne, ajută-mă să iert cum ierți Tu. Vino Tu în mine și iartă pe:.. (și punem pe cei pe care avem a-i ierta pentru ziua respectivă, care ne-au greșit nouă în ziua respectivă, mai mult sau mai puțin. Noi credem că nu este important, dar orice privire sau orice strâmbătură poate să ne rănească, și este bine să iertăm).

Doamne, iartă-mă pe mine pentru că:.. (de-abia după aceea zicem așa, pentru că așa ne învață Dumnezeu în rugăciunea „Tatăl nostru”).

Doamne ajută-mă, că mâine:.. (și aici, la ultimul punct spunem ce dorințe avem noi pentru mâine). Amin.

Rugăciunea de seară a Sfântului Macarie cel Mare către Dumnezeu

Tatăl Dumnezeule cel veșnice și Împărate a toată făptură, Cela ce m-ai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi: cu lucrul, cu cuvântul, și cu gândul, și curățește, Doamne, smeritul meu suflet, de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi da, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, că sculandu-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac Preasfantului Tău nume, în toate zilele vieții mele. Și-mi ajută cu harul Tău să calc pe vrăjmașii cei ce se lupta cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Izbăvește-mă Doamne de gândurile cele deșarte, care mă întinează și de poftele cele rele, că a Ta este împărăția, puterea și slavă, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea de seară către Sfânta Fecioară Maria Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu

Născătoare Marie, Maică cea bună a Bunului Împărat, varsă milă Fiului Tău și Dumnezeului nostru, spre pătimașul meu suflet. Și cu rugăciunile tale mă îndreaptă spre fapte bune, că cealaltă vreme a vieții mele, fără prihană să o trec, și pentru tine Raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una Curată și binecuvântată.

Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel Sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi, și de toată viclenia vrăjmașului meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei Preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor Sfinților. Amin.

Sursa

Rugăciunea cea de fiecare seară – Nu te culca fără să o rostești!