OILE ne dau lecții. Legenda că ar fi „proaste” a fost distrusă, de fapt avem ce învăța de la ele

3 cercetători de la Université Côte d’Azur, Université de Toulouse și CY Cergy Paris Université au folosit recent teoria fizicii pentru a examina comportamentul colectiv al turmelor mici de oi. Descoperirile lor, publicate în Nature Physics, arată că, alternând între rolul de lider și urmaș, turma atinge în cele din urmă o anumită formă de „inteligență colectivă”.

În experimentul lor, cei 3 au studiat îndeaproape comportamentul spontan al grupurilor mici de oi pe intervale de timp diferite. Ei au analizat traiectoriile membrilor grupului individual și au calculat ordinea și orientarea spațială generală a animalelor, evaluând în același timp corelațiile dintre viteza cu care se mișcă animalele individuale.

Analiza a arătat că niciunul dintre modelele de organizare în turmă elaborate până acum nu este în concordanță cu noile observații. În schimb, interacțiunea în cadrul unei turme este foarte ierarhizată. Folosind descoperirile lor, cercetătorii au construit un model de mișcare colectivă a animalelor care se concentrează pe două procese cognitive cheie:

Selectarea unui lider care va conduce turma pentru o anumită perioadă

Mecanismul care stă la baza navigației turmei.

 

CONDUCEREA PRIN ROTAȚIE ESTE O TREABĂ SERIOASĂ

„Important, fiecare fază de mișcare colectivă posedă un lider temporal”, a explicat Fernando Peruani. Noua descoperire sugerează că, în timp ce se deplasează în turme, oile alternează între rolul de lider și cel de urmaș. Liderii conduc grupul doar pentru o anumită perioadă, pentru ca apoi control să fie transferat altei oi.

„Dacă un lider temporal are cunoștințe relevante pentru grup (de exemplu, calea de ieșire dintr-un labirint sau locația unei surse de hrană), atunci liderul temporal va fi capabil să ghideze eficient grupul”, a spus Peruani „În acest fel, toți membrii grupului profită de aceste cunoștințe. Este demn de remarcat că acest lucru funcționează numai dacă toți indivizii îl urmează pe liderul temporal fără a pune întrebări.”

Descoperirile adunate de Peruani și colegii săi aruncă o lumină nouă asupra dinamicii care stau la baza mișcării colective a turmelor mici de oi. Pentru a investiga măsura în care aceste constatări pot fi generalizate, totuși, vor trebui efectuate experimente suplimentare cu efective mai mari și diferite animale.

„Am dovedit că schimbând în mod regulat liderul temporal, grupul este capabil să demonstreze punerea în comun a informațiilor și inteligența colectivă”.

În general, lucrările recente ale acestei echipe de cercetători evidențiază posibilitatea ca unele strategii animale colective care apar în mod natural să profite atât de schemele organizaționale ierarhice, cât și de cele democratice. În viitor, observațiile lor ar putea inspira noi studii care investighează fizica și biologia care stau la baza acestor comportamente colective interesante ale animalelor.

 

Corectat cu https://www.corrector.co/ro/

OILE ne dau lecții. Legenda că ar fi „proaste” a fost distrusă, de fapt avem ce învăța de la ele