Sisteme de irigații, racordate gratis la rețelele de energie electrică

Operatorii de distribuție a energiei electrice ar putea fi obligați legal să-i racordeze gratis la rețele pe agricultorii deținători de sisteme de irigații, urmând să-și recupereze costurile cu racordarea acestora prin majorarea tarifelor de distribuție percepute de la toți consumatorii de electricitate.Legea energiei stipulează în prezent că, în cazul clienților noncasnici, cu excepția persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și instituțiilor publice, contravaloarea lucrărilor de racordare, inclusiv a celor de proiectare a racordului sau branșamentului, se suportă integral de către aceștia, iar activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare nu intră în patrimoniul operatorilor de distribuție, fiind doar cedate spre exploatare acestora.

„Prin excepție (…), în vederea extinderii rețelei pentru alimentarea echipamentelor și agregatelor pentru irigații, precum și pentru înființarea de noi stații de punere sub presiune, operatorul de distribuție are obligația să asigure finanțarea și realizarea lucrărilor de proiectare și execuție a instalației de racordare a clientului final noncasnic, a cărei lungime va fi de până la 2.500 metri, aflată pe teritoriul unității administrativ-teritoriale pentru care are concesiunea serviciul public de distribuție, a cărei contravaloare va fi recunoscută în tarif de către ANRE. Termenul de realizare a racordării este de maximum 90 de zile de la data obținerii autorizației de construire″, prevede proiectul.

Sisteme de irigații, racordate gratis la rețelele de energie electrică